odpadywkoszach

 

 

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez ZM GOAP od dnia 01 stycznia 2015 r. nasza firma będzie obsługiwać:

  • sektor nr VII – Morasko, Radojewo, Umultowo, Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice i Strzeszyn
  • sektor nr XVIII – gmina Czerwonak
  • sektor nr XVIII – gmina Murowana Goślina

Otrzymaliście Państwo pojemnik na odpady oznaczony naklejkami oraz transpoderem (chipem). Oznaczenie to jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia usług. Każdy transponder przyporządkowuje pojemnik do konkretnej nieruchomości. Prosimy mieszkańców o nieprzenoszenie pojemników pomiędzy posesjami oraz o niedemontowanie transponderów i naklejek. Firmy obsługujące dany sektor mogą odbierać odpady tylko z odpowiednio oznakowanych pojemników.

Wraz z pojemnikiem otrzymaliście Państwo tzw. pakiet startowy obejmujący komplet worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów zielonych, kody kreskowe oraz harmonogram odbioru odpadów. Firmy obsługujące dany sektor mogą odbierać odpady tylko z odpowiednio oznakowanych worków. Dodatkowo w pakiecie startowym przekazujemy Państwu szczegółową instrukcję postępowania dotyczącą przekazywania odpadów zbieranych selektywnie workach.

Oto dane kontaktowe pracownika odpowiedzialnego za kontrakt:

ADAM LEWANDOWSKI

GSM: 607 414 414

e-mail : dyspozytor@eko-tom.pl