Odbiór odpadów pobudowlanych

Firma EKO-TOM od lat jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie odbioru i przetwarzania odpadów pobudowlanych. Posiadamy własną kruszarnię betonu, nowoczesną flotę specjalistycznych pojazdów, a przede wszystkim ogromny wybór kontenerów różnych rozmiarów dla konkretnych potrzeb. To umożliwia nam działać tanio, sprawnie i w pełni profesjonalnie. To dlatego słynne pomarańczowe kontenery EKO-TOM są tak liczne w miastach i na budowach – jesteśmy zarówno przy drobnych remontach kawalerek, jak i przy wielkich inwestycjach budowlanych. Nasi klienci otrzymują wymagane prawem zaświadczenie o odbiorze odpadów, a gruz trafia do kruszarni i dalej pod budowę dróg. W przypadku odbioru czystego gruzu uzyskanego dzięki wcześniejszej segregacji dokonanej przez klienta, koszt usługi jest niższy.

Prócz odbioru odpadów pobudowlanych oferujemy także:

  • wynajem kubłów zsypowych (tzw. rękawów budowlanych)
  • sprzedaż kruszywa budowlanego o frakcjach: 1-4 mm / 4-31,5 mm / 31,5-63 mm

Ostrzeżenie dla klientów

Uwaga! Wiele firm świadczy odbiór odpadów nielegalnie! Jak? Prezentując klientom np. zezwolenie wyłącznie na transport pobudowlanych, bez pozwolenia na ich odbiór. Ostrzegamy, że odpowiedzialność karna za przekazanie odpadów firmie, która nie posiada wszelkich wymaganych pozwoleń spada także na klienta! Dlatego zanim zlecisz podstawienie kontenera wybranej firmie żądaj przedstawienia:

  1. Zezwolenia na zbieranie bądź odzysk odpadów
  2. Zezwolenia na transport odpadów lub właściwy numer rejestrowy wydany przez Marszałka Województwa
  3. Żądaj także otrzymania faktury oraz karty przekazania odpadów w momencie odbioru odpadu.

EKO-TOM posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, które zawsze są do wglądu. Nasi klienci otrzymują od pracownika EKO-TOM właściwą kartę przekazania odpadu wraz z fakturą od ręki.

 

Odbiór odpadów pobudowlanych i poremontowych

W zależności od potrzeb klienta podstawiamy kontenery odpowiednich gabarytów:

Nasze zasady:

Bezpieczeństwo – otrzymasz wszelkie zaświadczenia o właściwym zagospodarowaniu konkretnego odpadu, niezbędne w razie kontroli; Twój odpad nie trafi do lasu

Atrakcyjna cena – wysoka pozycja na rynku umożliwia nam stosowanie niskich cen bez uciekania się do nielegalnych działań

Oszczędność – dodatkowo niższa cena w przypadku odbioru czystego gruzu (bez domieszki kabli, rur, tapet i innych elementów poremontowych)

Czystość i higiena – kontenery do zmieszanych odpadów pobudowlanych, które podstawiamy na Państwa terenie, są przeznaczone wyłącznie do transportu w/w odpadów, a nie losowo wybrane po transporcie odpadów komunalnych, organicznych czy niebezpiecznych

Elastyczność – posiadamy pełen wachlarz kontenerów różnych rozmiarów, które dobieramy w zależności od potrzeb klienta

Punktualność – podstawiamy i odbieramy pojemnik w ciągu 2 godzin

Ekologia– oddając nam gruz masz pewność, że trafi do nowoczesnej kruszarni betonu EKO-TOM, a stamtąd jako podkład pod drogi i autostrady. Odpad zmieszany pobudowlany zostaje natomiast poddany odzyskowi do wtórnego wykorzystania w procesie recyklingu, dzięki czemu jedynie niewielka część trafia na składowisko.