Sprzedaż kruszywa

Oferujemy sprzedaż kruszywa budowlanego wysokiej jakości potwierdzonej odpowiednim certyfikatem, uzyskanego dzięki nowoczesnym technologiom rozdrabniania i rozsiewania stosowanym w kruszarni EKO-TOM.

Dostępne frakcje:

– odsiewka 0-4 mm

– kruszywo drobne 4-31,5 mm

– kruszywo grube 31,5-63 mm

Zastosowanie:

budowa dróg i autostrad

– podsypka pod kostkę brukową

– utwardzanie i niwelacja terenu pod inwestycje wielkopowierzchniowe

– budowa obiektów inżynieryjnych

– utwardzanie dróg gruntowych

– podsypka pod rury i inne instalacje podziemne