UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT dla Firm i Mieszkańców Poznania i gmin: Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. usługi dotychczas świadczone przez EKO-TOM. w zakresie:

  • odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odbioru odpadów zbieranych selektywnie,
  • odbioru odpadów zielonych,

będą wykonywane nadal przez naszą Firmę, w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP), na dotychczasowych zasadach i w obowiązujących dotąd terminach. Uprzejmie prosimy o uregulowanie należności za dotychczas wykonywane usługi, do miesiąca czerwca włącznie, na konto naszej firmy.

Niniejsza informacja dotyczy Firm i Mieszkańców miasta Poznania oraz gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo.